Aleksandra Zec

Aleksandra Zec je srpska devojčica koja je ubijena za vreme rata u Hrvatskoj. Rođena je 8. maja…