Ljudevit Gaj

Ljudevit Gaj (pravo ime Ludwig Gay) je bio vođa hrvatskog narodnog preporoda, ilirizma, tj. književnog, kulturnog i…