Predrag Sarapa

Predrag Sarapa je srpski novinar i televizijski voditelj koji od januara 2018. godine vodi jutarnji program „Novo…