Hadži Radovan Beširović – Trebješki

Gusle, kao instrument, se pominju prvi put još sa početka XIII. veka, na dvoru kralja Stefana Prvovenčanog,…