Kenan Zukobašić (sa kasino reklame)

Kenan Zukobašić je izmišljena ličnost od strane nepoznatih lica koja cilja da privuče bosanske kockare na stranice…