Ričard Bah

Ričard Bah (Richard David Bach) je američki pisac i avijatičar. Rođen je u Oak Parku, 23. juna…