Šarl Pero (Charles Perrault)

Šarl Pero (Charles Perrault) je bio francuski književnik i akademik. Rođen je 12. januara 1628. godine u…