Silvija Dej

Silvija Dej (Sylvia Day) je jedan od najprodavanijih američkih pisaca. Rođena je 11. marta 1973. godine u…