Rihard Štraus (Richard Strauss)

Rihard Štraus (njem. Richard Strauss) je bio njemački kompozitor i dirigent. Rođen je u Minhenu 11. juna…