Danijel Defo

Danijel Defo (Daniel Defoe) je bio engleski pisac, novinar, pamfletista, trgovac i špijun. Rođen je 13. septembra…