Stjepo Bartulica

Stjepo Bartulica (Stephen Bartulica) je hrvatski doktor političke filozofije na Katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Rođen je 23….