Sveti apostol Filip

Sveti Filip je bio jedan od Isusovih dvanaest apostola. Porijeklom je iz Vitsaide, isto kao i apostoli…