Sveti apostol Jakov Alfejev

Sveti Jakov (mlađi) Alfejev je bio jedan od Isusovih dvanaest apostola. Spada u najuži krug Hristovih učenika….