Sveti apostol Matej

Sveti Matej (grčki Μαθθαιος) je bio Isusov apostol, pisac Jevanđelja po Mateju. Napisao je prvo Jevanđelje te…