Sveti apostol Toma

Sveti Toma (Juda Toma, Nevjerni Toma ili Didim) je bio Isusov apostol. Rođen je u Galileji u…