Svetlana Velmar Janković

Svetlana Velmar Janković je bila srpska književnica. Rođena je 1. februara 1933. godine u Beogradu. U rodnom…