Toma Akvinski

Toma Akvinski bio je italijanski filozof i teolog koga je katolička crkva kanonizovala za sveca,učitelja Crkve, doktora…