Bruno Šimleša

Bruno Šimleša je hrvatski autor knjiga popularne psihologije i duhovne literature. Rođen je 16. februara 1979. godine…