Vesna Radusinović

Vesna Radusinović je srpska književnica i novinarka. Rođena je maju 1969. godine u Cetinju, Crna Gora. Autorica…