Vlajko Senić

Vlajko Senić je srpski ekonomista i političar. Rođen je 8. februara 1973. godine u Beogradu. Od 2013….