Vojislav Šešelj

Vojislav Šešelj je srpski političar. Rođen je 11. oktobra 1954. godine u Sarajevu. Privatni život Ime je…