Željka Cvijanović

Željka Cvijanović (rođ. Grabovac) je srpska i bosanskohercegovačka političarka i predsednica Vlade Republike Srpske, koja je na…