Željka Cvijanović

Željka Cvijanović (rođ. Grabovac) je srpska i bosanskohercegovačka političarka i predsednica Republike Srpske. Rođena je 4. marta…