Kategorija: Istorija

Milan Obrenović

Milan Obrenović je bio srpski knez od 1868. do 1882. godine i srpski kralj od 1882. do 1889. godine. Rođen je 22. avgusta 1854. godine u rumunskom gradu Marašešti koji …

Detaljnije

Ana Frank

Ana Frank (Annelies Marie Frank) je najpoznatija jevrejska žrtva holokausta. Rođena je 12. juna 1929. godine u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj, a umrla u koncentracionom logoru Bergen-Belzen, pokraj Hanovera …

Detaljnije

Stefan Nemanja

Stefan Nemanja je bio veliki župan Raške i jedan od najznačajnijih srpskih vladara. Smatra se utemeljivačem srpske države i rodonačelnikom dinastije Nemanjić. On je sa svojim najmlađim sinom, Svetim Savom, …

Detaljnije