Sveti apostol Filip

Kratke informacije

Ime i prezimeSveti apostol Filip
Datum rođenjaNepoznato
Mesto rođenjaVitsaida
Datum smrti~80.
Mesto smrtiHijerapolis
DržavaRimsko carstvo
ZanimanjePropovjednik

Biografija

Sveti Filip je bio jedan od Isusovih dvanaest apostola. Porijeklom je iz Vitsaide, isto kao i apostoli Petar i Andrej. Ostavio je porodicu i pošao za Isusom Hristom. Propovijedao je hrišćanstvo u Grčkoj, Frigiji i Siriji. Mnoga čuda (po religiji) se vezuju za život i djelo Svetog Filipa. Umro je oko 80. godine u Hierapolisu.

Biografija

Sveti apostol Filip je rođen u Vitsaidi pokraj Galilejskog jezera. Rođen je u istom mjestu kao Sveti apostol Petar i Sveti apostol Andrej. Njegova porodica bavila se ribarstvom. Kada ga je Isus pozvao da pođe za njim, napustio je svoju porodicu kako bi se odazvao ovom pozivu.

O životu i djelu Svetog Filipa najviše se saznaje iz Jevanđelja po Jovanu. Kada je Isus Hrist sreo Filipa u Galileji obratio mu se riječima: „Pođi za mnom“. Filip je od tada postao Hristov učenik i apostol. Najbolji prijatelj je bio sa Svetim apostolom Jovanom. Prije nego što su postali sljedbenici Isusa Hrista, ova dvojica apostola su bili učenici Svetog Jovana Krstitelja.

Po predanju, propovijedao je Jevanđelje zajedno sa rođenom sestrom Miriamne i s apostolom Vartolomejem u Grčkoj, Frigiji i Siriji. Imao je suprugu i tri ćerke. Zadnji period svog života proveo je u Hierapolisu. Sveti Filip je čudom izliječio mnoge bolesnike nakon čega su se ljudi okretali hrišćanstvu.

Predano je propovijedao Jevanđelje u Aziji i u Grčkoj. Po predanjima, Jevreji su u Grčkoj namjeravali da ga ubiju, ali je čudesno bio spašen. Jevrejski arhijerej koji je imao namjeru da ubije Filipa oslijepio je i sav pocrnio. Nakon toga su Filipovi gonitelji bili pogođeni snažnim zemljotresom usljed koga se zemlja otvorila i sve ih progutala.

Zbog toga što je prokonzulova supruga prihvatila hrišćanstvo izliječivši bolest poslije susreta sa Svetim Filipom, apostol  je mučen i raspet na krst okrenut glavom prema dolje. U isto vrijeme i iz istih razloga su mučeni i raspeti apostol Vartolomej i Filipova sestra.

Filip je nastavio da propovijeda i za vrijeme raspeća. Prisutni ljudi su oslobodili apostola Vartolomeja i Filipovu sestru. Sveti apostol Filip nije želio da ga oslobode te je tako umro na krstu. Njegove ćerke su nastavile propovijedati hrišćanstvo. Mošti Svetog Filipa prenijete su u Rim.

Sveti apostol Filip slavi se u Rimokatoličkoj crkvi, Pravoslavnoj crkvi, Anglikanskoj crkvi, Luteranskoj crkvi i nekim Protestantskim crkvama. Zaštitnik je Urugvaja i Luksemburga te zanimanja slastičara i proizvođača šešira. Katolička crkva praznik Svetog Filipa obilježava 03. maja.

Za Pravoslavnu crkvu ovaj je praznik 27. novembra od posebnog značaja jer su na dan Svetog Filipa poklade pred Božićni post. Zbog toga se ovaj post ponekad naziva Filipovim. Praznik Svetog apostola Filipa u narodu se naziva i Božićne poklade.

Staro narodno  vjerovanje nalaže da se na ovaj dan spremi bogata večera i da se proveseli sa svojom porodicom. U narodu su poklade vrijeme praštanja i radosti. Tada se organizuju povorke maskiranih ljudi koji uz ples i pjesmu obilaze naselja i izvode trikove. Tako se ljudi bore protiv vještica i zlih sila.

U nekim krajevima je običaj da se na praznik Svetog Filipa, nakon što svi ukućani večeraju, vežu sve verige u domaćinstvu, da se ljuske od jaja stavljaju na vatru, tabane valja istrljati bijelim lukom, a djeci se naveče oblače naizvrat pidžame.

U narodu se vjeruje da će se ispuniti želja svakom onom ko se obrati Svetom apostolu Filipu za pomoć ovim riječima: „Apostole, sveti Filipe, moli milostivog Boga, da oproštaj grijehova podari dušama našim“.