Radomir Damnjanović Damnjan

Kratke informacije

Ime i prezimeRadomir Damnjanović Damnjan
Datum rođenja10. decembar 1935.
Mesto rođenjaMostar
DržavaSrbija
ZanimanjeSlikar

Biografija

Radomir Damnjanović Damnjan je srpski je slikar i konceptualni umetnik. Rođen je 10. decembra 1935. godine u Mostaru, a živi i radi na relaciji Beograd – Milan.

Školovanje i karijera

Radomir Damnjanović Damnjan je završio Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1957. godine. Postdiplomske studije završio je na istoj Akademiju 1959. godine.

Svoju karijeru Radomir Damnjanović Damnjan počinje u Beogradu 1958. godine, a već sledeće godine izlaže na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

1964. godine Damjan izlaže u Dokumentima u Kaselu, na bijenalu u Sao Paulu 1963., na Venecijanskom bijenalu izlaže 1966. i 1967. godine, u Tokiju 1967. i Bratislavi 1968. godine.

Radomir Damnjanović Damnjan je bio stipendista Fulbrightove stipendije sa kojom je boravio u Los Anđelesu i Njujorku od 1971. do 1972. godine.

Od 1974. godine živi u Milanu.

Umetnost

Radomir Damnjanović Damnjan bavi se mešovitim medijima, kao sto su slikarstvo, crtanje, grafika, fotografija, film, video i performans.

Početkom svoje karijere, Radomir ostavlja svoje obilježje sa minimalnim, apstraktnim i simboličkim slikama.

Narodni muzej u Beogradu zaista je napravio istraživački posao, jer je Damnjanove rane radove bilo jako teško naći. Damnjan je u mladosti dosta svojih dela spalio jer nije bio zadovoljan njima, a tim iz Narodnog muzeja uspeo je da pronađe 21 sliku. Jednom prilikom Damnjan je rekao da je mislio da one ne postoje, a sada kad ih vidi nakon pola veka izgledaju kao da ih on nije radio.

Od sedamdesetih godina u svoju umetničku praksu uvodi nove medije, kao što su video, fotografija i performans, dok se njegova slika približava analitičkom tonu.

Radomir Damnjanović u svojoj umetničkoj praksi često suprotstavlja društveno i analitičko, te preispituje pojavu i mogućnosti konceptualnih granica slikarstva u drugoj polovini XX veka. Performans „U čast sovjetske avangarde“ kojeg je izveo 1972. i 1973. godine, prikazuje poziciju umetnika koji stvara umetnički objekat sa određenim etičkim, estetičkim i političkim stavom prema istoriji umetnosti i sistemu vrednosti lokalne kulture.

Njegov ciničan stav još jasnije će prikazati 1976. godine tekstualnom intervencijom na obrascu. Ovaj umetnički objekat nudi sertifikat provere umetničke vrednosti potpisan od autora.

Projekat pod nazivom „Dezinformacija“ Damnjan je realizovao u različitim medijima, fotografiji i slikarstvu, demonstrirajući svoje kritičko mišljenje koje ispituje kroz umetničke medije unutar sistema umetnosti i kulture, stvarajući slobodu u izboru komunikacije i prezentacije ideje.

„Dezinformacija“ je predstavljena tako da njen vizuelni deo se ne poklapa sa tekstualnim. Ukazuje na ontološku arbitriranost postupka imenovanja dezinformacija, a reflektuje se na status umetnosti i umetnika. Takođe „Dezinformacija“ može se tumačiti od dnevno političkih do marketinških strategija sa kojom se kontroliše stanovništvo na dnevnoj bazi.

Na prelazu iz devete decenije prošlog veka Radomir Damnjanović Damnjan se okreće „mrtvim prirodama“ i „(auto)portretima“ koje postavlja kao podne i zidne instalacije oslikane u duhu postmoderne umetnosti koji se može tumačiti kao „novi poentilizam“.

Samostalne izložbe (izbor)

 • 1958. Galerija Grafičkog kolektiva, Beograd
 • 1962. Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, Studio G, Salon Šira, Zagreb
 • 1966. Galerija Suvremene umetnosti, Zagreb
 • 1967. Galerija Obere Zaune (Galerie Obere Zäune), Cirih
 • 1969. Mala galerija, Ljubljana
 • 1970. Salon Muzeja savremene umetnosti (Salon na Muzejot na sovremena umetnost), Skoplje, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, Galerija Suvremene umetnosti, Zagreb
 • 1973. Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd
 • 1974. Galerija Studentskog centra, Zagreb, Studio Karla Orteli (Carla Ortelli), Milano
 • 1975. Galerija Multipla (Galleria Multhipla), Milano, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd
 • 1976. Galerija Stefanoni, Leko
 • 1977. Studio 16/e, Torino, Galleria Civica, Modena, Galerija Performativne umetnosti (Galleria Performing Arts Center), Đenova, Galerija Nova, Zagreb
 • 1978. Galerija Pilota, Milano
 • 1979. Galerija Đastadeli (Galleria Gastaldelli), Milano, Kunsthalle, Tübingen
 • 1981. Galerija Suvremene umetnosti, Zagreb
 • 1982. Umetnička galerija (Art Gallery), Milano
 • 1985. Galerija Ingrid Dacić (Galerie Ingrid Dacić), Tübingen
 • 1986. Muzej savremene umetnosti, retrospektivna izložba, Beograd
 • 1987. Moderna galerija, Ljubljana, Muzej savremene umetnosti, Skoplje
 • 1992. Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd
 • 1996. Fondacija Mudima (Fondanzione Mudima), Milano
 • 1997. Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Centar za vizuelnu kulturu Zlatno oko, Novi Sad
 • 1999. Galerija Petar Linder (Galerie Peter Lindner), Beč
 • 2006.Federiko Banci Savremena Umetnost (Federico Bianchi Contemporary Art), Leko

Akcije

 • 1965. Prelivanje reke Save, Beograd
 • 1974. Besplatno umetničko delo, Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd, Dezinformacije, Bioskop Balka, Zagreb
 • 1989. Plamena Piramida, Stanica Lambrate (Stazione di Lambrate), Milano, Piramida od kupusa, Hotel Esplanada, soba 321, Zagreb
 • 1993. Mrtva priroda, Fondacija Mudima (Natura morta, Fondazione Mudima), Milano
 • 1995. Velika piramida od kupusa, Galerija Kuća Anker, Beograd

Performansi

 • 1973. Čovek od novina ili mogućnost komunikacije, 12 min. Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd
 • 1975. Identitet – destrukcija knjiga, Marksa, Hegela i Biblije, 25 min. Trigon ’75, Grac
 • 1976. Večera sa Terijem Doksejem iz Londona, 30 min. Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd
 • 1978. Od rada ka stvaralaštvu, 25 min, Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd, Od rada ka stvaralaštvu, 30 min. Galerija Savremene umetnosti, Zagreb
 • 1979. Od rada ka stvaralaštvu (varijanta II), 30 min. Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd, (Dal lavora allacreatività), 25 min. Studio 16/e, Torino
 • 1982. Velika mrtva priroda, II Festival internacionalne video umetnosti (Grande natura morta, 25 min. Il Festival Internazionale d’arte video), Lokarno,Od rada ka stvaralaštvu, 4 Sidnejsko bijenale , Vizija u neverici, ( From Work to Creativeness, The 4th Biennial of Sydney, Vision in Disbelief, Sydney)
 • 1986. Velika mrtva priroda, Aprilski susreti, Galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd
 • 1996. Chattanooga-choo choo i Velika beogradska mrtva priroda, Muzej Moderne Umetnosti (Die Weise stadt, Museum Modern Kunst Stiftung Ludwig,), Beč
 • 1997. Zapis jednog portreta – Ješa Denegri, Galerija Zvono, Beograd

Filmovi

 • 1973. Čovek iz novina, 8 mm, c/b, 3 min.
 • 1974. Zastava, super 8 mm, boja, zvuk, 11 min., Za budućnost, super 8 mm, boja, 10 min. (Bandiera, super 8 mm, color, sound, 11 min., Per il Futuro, super 8 mm, color, 10 min.)

 

Video radovi

 • 1975. Identitet – destrukcija knjiga Marksa, Hegela i Biblije, c/b, 20 min. pal, zvuk, Trigon ’75, Grac
 • 1976. Svakodnevni ritual pijenja kafe, 30 min, c/b, 3/4 inča, pal, zvuk, Čitanje istog teksta, c/b, 20 min, 3/4 inča, pal, zvuk, Čitanje Marksa, Hegela i Biblije uz svetlost šibice, c/b, 30 min, 3/4 inča, pal, zvuk, Mrlja u prostoru ili položaj jedinke u društvu, c/b, 30 min, 3/4 inča, pal, zvuk, Tibingen
 • 1977. Kretanje kao opšta potreba, 26 min, c/b, 3/4 inča, pal, zvuk, Revolucija kao igra manjine, 17 min, c/b, pal, zvuk, Tibingen
 • 1982. Velika mrtva priroda, 25 min, boja, 3/4 inča, pal, zvuk, Lokarno
 • 1983. Metafizički Dišan (Metaphysical Duchamp), Video D.C. 83, Ljubljana

Knjige (izbor)

 • Miodrag B. Protić, Najmlađi, Savremenici II, Nolit, Beograd, 1964, pp. 269-277
 • Matko Meštrović, Jedan pogled u jugoslovensko slikarstvo poslednjeg decenija, Od pojedinačnog ka opštem, Mladost, Zagreb, 1967, pp. 131-141
 • Aleksa Čelebonović, Savremeno slikarstvo u Jugoslaviji, Jugoslavija, Beograd, 1965, pp. 45
 • Miodrag B. Protić, Srpsko slikarstvo HH veka, Nolit, Beograd, 1970, pp. 518-522
 • Gilo Dorfles, Najnoviji trendovi u umetnosti današnjice, Feltrineli, Milano, 1973, s. 149 (Gillo Dorfles, Ultime Tendenze nell’arte d’oggi, Feltrinelli)
 • Achille Bonito Oliva, Europa – Amerika, „Razlike Avangarde, Deko novine“ (The different Avantgardes, Decco Press), Milano, 1976, s. 126
 • Gillo Dorfles, Umetnost telom, moderna umetnost (La body art, L’arte moderna, Fratelli Fabbri), Milano, 1977, s. 225
 • Ješa Denegri, „10 godina jesenjeg stila“ (10 Years Styring Autumn, Paul Kaufman) Pol Kaufman, Grac, 1978, c. 171
 • Radomir Damnjan, „Ništa suvišno u duhu“ (Niente di superfluo nello spirito), Edicija Dacić, Tübingen, 1978
 • Rafel Tous i Giner, Metrònom, “Knjige umetnika / Umetničke knjige“(Libres d’Artista/Artist’s Books), Berlin, Barselona, 1981, s. 194
 • Lazar Trifunović, Apstraktno slikarstvo u Srbiji, Od impresionizma do enformela, Nolit, 1982, pp. 33-34
 • Miodrag B. Protić, Slikarstvo i vajarstvo HH veka, Istorija srpske kulture, Porthil, 1995
 • Ješa Denegri, Pedesete: teme srpske umetnosti, Damnjan do 1960, Svetovi, Novi Sad, 1993, pp. 227-231
 • Ješa Denegri: Šezdesete: teme srpske umetnosti, Od znaka do čiste forme: Damnjan između 1960-1970, Svetovi, Novi Sad, 1995, pp. 113-124
 • Ješa Denegri: Sedamdesete: teme srpske umetnosti, Damnjan u novoj umetnosti edamdesetih, Svetovi, Novi Sad, 1996, pp. 56-65
 • Ješa Denegri: Osamdesete: teme srpske umetnosti, Damnjan u osamdesetim godinama, Svetovi, Novi Sad, 1997, pp. 46-50
 • Ješa Denegri: Devedesete: teme srpske umetnosti, Damnjan na beogradskoj umetničkoj sceni devedesetih, Svetovi, Novi Sad, 1999, pp. 154-158
 • Ješa Denegri, Opstanak umetnosti u vremenu krize, Cicero, Beograd, 2004, pp. 112-115
 • Ješa Denegri, Razlozi za drugu liniju: za novu umetnost sedamdesetih, Marinko Sudac i Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2007
 • Aleksandar M. Đurić, Pogledi, Clio, Beograd, 2008
 • Lidija Merenik, Umetnost i vlast. Srpsko slikarstvo 1945-1968, pp. 114-116, Vujičić Kolekcija, Univerzitet umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd, 2010

Nagrade

 • 1963. Nagrada „Vanda Svevo“, 7. Bijenale u Sao Paolu, Sao Paolo
 • 1964. Nagrada „Nadežda Petrović“, III Memorijal „Nadežda Petrović“, Čačak, Oktobarska nagrada grada Beograda, Beograd
 • 1965. Nagrada I Anala mladih, Beograd
 • 1967. I nagrada, III Trijenala likovnih umetnosti, Beograd, Otkupna nagrada Muzeja savremene umetnosti sa III Trijenala likovnih umetnosti, Beograd
 • 1968. I nagrada, Salon Blu, Zadar, I nagrada, Internacionalni bijenale „Danubius ’68“, Bratislava
 • 1981. Festival video umetnosti, video umetnost u Europi, (Il Festival di arte video, Arte Video in Evropa) , Lokarno
 • 1986. I nagrada, Memorijal „Nadežda Petrović“, Čačak
 • 2011. Nagrada Sava Šumanović, Novi Sad

Reference

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:435699-Radomir-Damnjanovic-Furunu-sam-lozio-slikama

https://www.avantgarde-museum.com/hr/museum/kolekcija/umjetnici/radomir-damnjanovic-damnjan~pe4559/

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:462980-Radomir-Damnjanovic-Na-sceni-je-sabotaza-duhovnih-vrednosti