Angela Merkel

Angela Dorotea Merkel je nemačka političarka koja je rođena 17. jula 1954. godine u Hamburgu. Najstarije je…